Podziękowanie

Podziękowanie

Informujemy że 29.05.2015 r. na ręce Prezesa Zarządu Pana Janusza Kamińskiego złożone zostało podziękowanie od Dyrekcji Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie za osobiste zaangażowanie i wspieranie honorowego krwiodawstwa…

Więcej
Certyfikat Wiarygodności Płatniczej

Certyfikat Wiarygodności Płatniczej

Informujemy że w dniu 23.02.2015 Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform  przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej Naszej firmy, z którego wynika że kondycji finansowej naszej firmy, a w szczególności zdolność do terminowego regulowania…

Więcej
Wyróżnienie

Wyróżnienie

Gratulujemy Naszemu pracownikowi Wyróżnienia Wojewody Małopolskiego oraz Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wpisem do Księgi Honorowych Dawców Krwi PCK dla zasłużonych za wieloletnie i systematyczne oddawanie krwi.  Wyróżnienie…

Więcej
Dzień Kobiet W WOSTAL-u

Dzień Kobiet w WOSTAL-u

W dniu 06.03.2015 odbyło się spotkanie Zarządu ZMK "WOSTAL" Sp z o.o z zatrudnionymi w firmie kobietami. Podczas spotkania przekazano zgromadzonym życzenia z okazji zbliżającego się Święta. Wszystkim Panią dziękujemy…

Więcej