Gratulujemy Naszemu pracownikowi Wyróżnienia Wojewody Małopolskiego oraz Prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża wpisem do Księgi Honorowych Dawców Krwi PCK dla zasłużonych za wieloletnie i systematyczne oddawanie krwi.  Wyróżnienie to pokazuje ze pracownicy Nasi oprócz wysokich kwalifikacji są również ludźmi dobrej woli.

Zdjecie