Polityka Jakości

Polityka Jakości oraz Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (edycja styczeń 2017)

Firma WOSTAL jest producentem odkuwek matrycowych, konstrukcji stalowych oraz gotowych produktów z wykonywanych odkuwek.

Naszą ambicją jest ciągły rozwój firmy i utrzymanie wizerunku rzetelnego wykonawcy, który realizuje zlecenia zgodnie z oczekiwaniami klientów.

Nasi klienci otrzymują radość i bezpieczeństwo korzystania z Naszych produktów, a My by Im to zapewnić, doskonalimy się do bycia najlepszym w branży.

CELE STRATEGICZNE

 1. Zapewnienie najwyższej jakości i terminowości dostaw.
 2. Zwiększanie poziomu zadowolenia klientów.
 3. Obniżanie kosztów wytwarzania.
 4. Zwiększanie zadowolenia zatrudnionych pracowników.
 5. Dbałość o środowisko naturalne oraz dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cele realizujemy zarządzając firmą ze świadomością kontekstu w jakim funkcjonuje oraz uwzględniając jednocześnie ryzyko związane z działalnością organizacji – poprzez:

 • Szczegółowe badania potrzeb i oczekiwań klientów,
 • Zmniejszenie do minimum niezgodności wyrobów,
 • Systematyczne nadzorowanie działań w zakresie doskonalenia jakości, poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz monitorowanie osiąganych wyników,
 • Dbałość o środowisko naturalne i przestrzeganie wymagań z tym związanych,
 • Ciągłe podnoszenie świadomości i kwalifikacji zatrudnionego personelu poprzez systematyczne ich dokształcanie zgodnie z przyjętymi planami szkoleń w zakresie zagadnień jakości oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Uwzględnienie roli pracowników oraz ich zaangażowania do działań na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • Zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • Ciągłe doskonalenie Systemy Zarządzania Jakością zgodnego z normami PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 3834:2007 i PN-EN 1090:2012 oraz systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnego z wymaganiami normy PN-N 18001:2004 angażując w ten proces całą załogę przedsiębiorstwa.

 Na podstawie przyjętej polityki Zarząd ustalił cele organizacji.

Będą one poddawane okresowym przeglądom.

Nie zabraknie Nam determinacji by przedstawione zagadnienia konsekwentnie realizować, modernizować i ulepszać.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania została zakomunikowana wszystkim pracownikom ZMK „WOSTAL” i podlega systematycznemu przeglądowi pod względem przydatności i aktualności.

Prezes Zarządu
Janusz Kamiński

Pobierz oryginalną Politykę Jakości TUTAJ.

Instrukcja dla Podwykonawcy

Podwykonawcy realizujący umowę z Zakładem Mechaniczno-Kuźniczym „WOSTAL” w Wolbromiu powinien zapoznać się z postanowieniami Systemowej Instrukcji dla Podwykonawców - PDF.

Własne laboratorium pomiarowe

Posiadamy własne laboratorium, w którym wykonujemy pomiary długości, kąta, twardości, wytrzymałości na zrywanie (tylko dla własnych potrzeb) oraz pomiary i ocenę wg posiadanych uprawnień.

Pracownicy Działu Jakości posiadają następujące uprawnienia do oceny połączeń spawanych:

 • VT 2 – badania wizualne
 • PT 2 – badania penetracyjne
 • MT 2 – badania magnetyczno-proszkowe
 • Uprawnienia do wzorcowania przyrządów pomiarowych do pomiaru długości i kąta
DSC_6101
Biuro projektowe

Dysponujemy stanowiskami komputerowymi do wspomagania procesu projektowania typu CAD, w tym również nowoczesnymi stacjami roboczymi z oprogramowaniem PTC CREO PARAMETRIC 3 z rozszerzeniami MES oraz CAM, na których konstruujemy dla naszych Klientów przede wszystkim odkuwki matrycowe. Stanowiska te pozwalają na wykonanie zaawansowanych modeli 3D odkuwek, poddanie ich analizie MES oraz optymalizacji, opracowanie oprzyrządowania oraz zaprojektowanie technologii obróbki na centrach frezerskich i tokarskich. Posiadamy również stacje robocze z oprogramowaniem Autodesk Inventor 2014, które służą nam przede wszystkim do projektowania konstrukcji spawanych. Stanowiska te są wyposażone w moduł do analizy MES .

DSC_5833