Zarząd spółki

Prezes Zarzadu-2

Janusz Kamiński

Prezes Zarządu
Dyrektor Naczelny

V-ce prezes-2

Sebastian Krężel

V-ce Prezes Zarządu
Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy